REGULAMENT CONCURS "VALENTINE'S DAY GIVEAWAY"

 

În perioada 08.02.2021 – 12.02.2021, ora 17:00, va avea loc concursul “Valentine’s Day Giveaway” pe pagina de Instagram selecthomesro, https://www.instagram.com/selecthomesro/

Art.1 Organizatorul si regulamentul oficial al concursului
Concursul “Valentine’s Day Giveaway” este organizat și desfășurat de S.C. Select Homes Mrk SRL, o societate comercială din România cu sediul pe strada Splaiul Independentei 202H, bl 2, sc 2, parter, ap 3, București, Nr. Reg. Comertului J40/5694/2018 și cod fiscal RO 39248045 (denumită in continuare “Organizator”).

Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă că au citit și sunt de acord cu condițiile de participare.

Art. 2 Durata concursului și aria de desfășurare
Concursul se deruleaza in intervalul 08.02.2021 – 12.02.2021 ora 17:00, pe rețeaua socială Instagram, contul oficial selecthomesro: https://www.instagram.com/selecthomesro/
Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României. Concursul poate fi promovat și pe alte platforme de socializare, dar vor fi luate în considerare doar înscrierile efectuate pe platforma Instagram, conform prezentului regulament.

 

Art. 3 Dreptul de participare
La această Campanie pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani împliniți înainte de data înscrierii în Campanie, din România, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot Înscrie în Campanie.
Nu pot participa la aceasta Campanie angajații Organizatorului, persoanelor împuternicite, soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților.

 

Art. 4 Mecanismul campaniei
Toate persoanele având cel puțin 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii Concursului, 08.02.2021 și care în perioada 08.02.2021 – 12.02.2021 ora 17:00 respectă toate condițiile de participare la concurs, descrise mai jos, intră în tragerea la sorți pentru câștigarea premiului pus la bătaie prin postarea în care este descris concursul pe profilul https://www.instagram.com/selecthomesro/
Persoanele care doresc să participe la campanie, trebuie:
1. să se înregistreze/ conecteze la www.instagram.com, unde dețin deja un cont public
2. să intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/selecthomesro/
3. să dea follow paginii de instagram selecthomesro: https://www.instagram.com/selecthomesro/

4. să dea tag în comentariu la minim 3 (trei) prieteni, în perioada desfășurării campaniei. Se acceptă comentarii multiple, dar diferite, de la aceeași persoană.

5. să dea share în story la postarea cu „Valentine’s Day Giveaway”
Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea unui comentariu pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei, cum sunt raspunsurile care nu fac referire la tema concursului, nerespectarea principiilor și regulilor organizatorului sau încercarea de fraudare a campaniei.

 

Art. 5 Descrierea premiilor
Premiul constă în acordarea unei nopți de cazare (13.02.2021-14.02.2021) în apartamentul @historymuseumapartment, cu adresa Calea Victoriei 12A, pentru câștigător însoțit de o singură persoană majoră, respectiv o noapte de cazare pentru 2 persoane. Organizatorul se angajează să ofere câștigătorului o noapte de cazare (13.02.2021-14.02.2021) în apartamentul mai sus menționat.

Premiul va fi acordat printr-o tragere la sorți electronică prin intermediul platformei https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnării câștigătorului.
Câștigătorul nu are posibilitatea să primească contravalorea în bani sau în alte obiecte a premiilor și nici dreptul de a cere schimbarea acestora, în niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane. Premiul nu include transportul la locație sau mâncarea.

 

Art. 6 Acordarea premiului
Premiul va fi acordat prin intermediul unei extrageri electronice cu ajutorul platformei https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker
Tragerea la sorți va avea loc în data 12.02.2021 și vor participa toate inscrierile valide recepționate in perioada 08.02.2021 – 12.02.2021 ora 17:00 inclusiv.
Se va extrage un singur câștigător al concursului care va fi verificat să fi îndeplinit regulamentul de participare la concurs. În cazul în care se dovedește că au fost încălcate regulile concursului, Organizatorul va efectua o nouă extragere și va anunța un nou câștigător.

Câștigătorul are la dispoziție un termen de 12 ore de la momentul anunțării publice a câștigătorului să contacteze Organizatorul printr-un mesaj privat pe profilul de Instagram (același cu care s-a inscris în concurs) pentru a-și da datele de contact. Organizatorul va acorda premiul câștigătorului în data de 13.02.2021, la ora 15:00, care se va termina în data de 14.02.2021, ora 12:00.  Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorul a furnizat date și/ sau informații incorecte care duc la imposibilitatea acordării premiului.

În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat sau nu va transmite informațiile necesare validării, în termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va efectua o nouă extragere.

Câștigătorul va fi comunicat astfel:
1. în postarea concursului cu tag pe numele câștigătorului
2. într-o postare dedicată pe pagina de instagram a Organizatorului (cu tag pe numele câștigătorului) – postare ce va fi timp de 7 zile
3. într-o postare de tip Story – valabilă doar 24 de ore – cu tag pe numele câștigătorului.

 

Organizatorul va acorda premiul câștigătorului în data de 13.02.2021, la ora 15:00, care se va termina în data de 14.02.2021, ora 12:00. 

 

Art.7 Acordarea Premiului

Acordarea Premiului se va face în baza unei extrageri care garantează caracterul aleatoriu al desemnării câștigătorului. Se va extrage un singur câștigător al concursului care va fi verificat să fi îndeplinit regulamentul de participare la concurs. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

Acordarea Premiului se va face în baza unui contract de comodat semnat între Organizator și câștigător, pentru perioada 13.02.2021-14.02.2021.

Câștigătorul va putea fi însoțit de către o singură persoană, și aceasta majoră, cu vârsta de minim 18 (optsprezece) ani împliniți înainte de înscrierea Câștigătorului în concurs.

Prin semnarea Contractului de comodat câștigătorul va garanta că nu va organiza nicio petrecere în apartamentul @historymuseumapartment și nici nu va primi o altă persoană în apartament, în afară de un singur însoțitor declarat. Pentru semnarea contractului de comodat va fi necesară prezentarea cărților de identitate, atât a câștigătorului cât și a însoțitorului.

 

Art. 8 Taxe și impozite
Acolo unde este cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri.

 

Art. 9 Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare, limitarea raspunderii
Organizatorul nu va putea fi ținut responsabil de apariția niciuneia dintre următoarele situații care poate duce la neacordarea premiului pus în Concurs:
Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilității contactării persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informațiilor.
Pierderile sau întârzierile înscrierilor întâmpinate în platforma Instagram, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
Imposibilitatea de a accesa https://www.instagram.com/selecthomesro/ în Concurs din motive independente de Organizator.
Imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorii, din motive independente de acesta.
Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiul câștigat, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Campanie, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.
Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea: pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate după expirarea perioadei de înscriere în Campanie.
Organizatorul nu este responsabil pentru înscrierile în Concurs după data limită de înscriere 12.02.2021.

 

Art. 10 Angajamente, confidentialitatea datelor
10.1 Prin inscrierea la Concursul “Valentine’s Day Giveaway”, participanții sunt de acord și se obligă să respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
10.2 Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate de S.C. SELECT HOMES MRK SRL în condițiile acestui Regulament.

 

Art. 11 Întreruperea concursului
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră (orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator) sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii oficiale de Facebook și Instagram, selecthomesro.

 

Art.12  Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

 

„Valentine’s Day Giveaway” - această promoție nu este în niciun fel sponsorizată, aprobată sau administrată de sau asociată cu Instagram.

Lasa-ne un mesaj

© 2020 SelectHomes

Contacteaza-ne

Tel +40 720 030 497

Email contact@select-homes.ro

Address Splaiul Independentei 202H, Bloc 2, Sc 2, Ap 3, Sector 6